• vedení účetnictví pro fyzické osoby, právnické osoby – bytová družstva, společenství vlastníků,
    společnosti s.r.o, v.o.s a a.s.
  • vedení hlavní knihy a účetního deníku
  • vedení knihy závazků a pohledávek
  • vedení karet hmotného majetku
  • zpracování přiznání k dani z příjmu
  • zpracování DPH
  • zpracování přiznání k dani silniční

Kontakt

Alena Kratochvílová
Fryčovická 460, Praha 9
+420 777 562 556

Alena Kratochvílová

Účetní a ekonomické poradenství