• vedení daňové evidence pro fyzické osoby, sdružení fyzických osob a spolupracujích osob
  • vedení peněžního deníku a pokladní knihy
  • vedení knihy závazků a pohledávek
  • vedení karet hmotného majetku
  • zpracování přiznání k dani z příjmu
  • zpracování DPH
  • zpracování přiznání k dani silniční

Kontakt

Alena Kratochvílová
Fryčovická 460, Praha 9
+420 777 562 556

Alena Kratochvílová

Účetní a ekonomické poradenství